Nieuws

Onderwijsraad: Versterk de positie van de leraar vanuit het team

» Lees verder
Nieuws

Sectorraden kritisch op wetsvoorstel lerarenregister

» Lees verder
Nieuws

Materiële bekostiging stijgt 0,7%

» Lees verder
 

Samen aan de slag op VO2020 Werkt!

29 september 2016 - Op 27 september organiseerde de VO-raad de werkconferentie VO2020 Werkt! in De Fabrique in Utrecht. 200 teamleiders, schoolleiders, bestuurders en docenten werden uitgedaagd om na te denken over hun ambities en hoe zij deze kunnen omzetten naar de praktijk. Een bijzondere rol was weggelegd voor theatergroep PlayBack, die met interactief theater de dialoog op gang bracht rond gevoelige thema’s.

» Lees verder

Bewindslieden kondigen plannen aan voor versterking LOB

29 september 2016 - Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker willen de komende jaren inzetten op de verdere verbetering van de loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) van leerlingen op scholen. De focus ligt hierbij op het versterken van de samenwerking tussen de verschillende onderwijssectoren (sectoroverstijgende aanpak). Dit schrijven de bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer.

» Lees verder

Materiële bekostiging stijgt 0,7%

27 september 2016 - De tarieven voor materiële bekostiging stijgen vanaf 2016 met 0,7%. Dat betekent een toevoeging van ongeveer 8 miljoen euro aan de lumpsum. Dit is een gevolg van de prijsbijstelling die het kabinet toekent in de regeling materiële bekostiging VO voor 2016 en 2017 die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De tarieven worden dus met terugwerkende kracht verhoogd. De uitvoering gebeurt via een nabetaling.

» Lees verder

Vacature Ledenadviesraad

Door het vertrek van Otto Dooijes is per direct een vacature ontstaan in de Ledenadviesraad (LAR) van de VO-raad. Bestuurders worden van harte uitgenodigd hun belangstelling hiervoor kenbaar te maken vóór 10 oktober a.s.

» Lees verder

Onderwijsraad: Versterk de positie van de leraar vanuit het team

28 september 2016 - Om de leraar meer zeggenschap te geven over het onderwijs dat hij geeft, moet de samenwerking in en met lerarenteams verbeteren. Dat stelt de Onderwijsraad in een gisteren gepresenteerd advies aan de Tweede Kamer. De VO-raad is enthousiast over het rapport: het verbreedt de discussie over de professionele ruimte van leraren en ondersteunt het pleidooi om binnen teams te werken aan school- en onderwijsontwikkeling.

» Lees verder

Sectorraden kritisch op wetsvoorstel lerarenregister

27 september 2016 - De meerwaarde van het lerarenregister kan aanzienlijk groter worden als het is verbonden aan school- en teamontwikkeling. Het wetsvoorstel voor een lerarenregister dat de Tweede Kamer begin oktober behandelt, geeft onvoldoende de verantwoordelijkheid van schoolbesturen voor goed onderwijs en personeelsbeleid weer. Dat staat in een gezamenlijke brief van de VO-raad, PO-Raad en MBO Raad ter voorbereiding op de wetsbehandeling.

» Lees verder